STANDARD DOMU NA KLÍČ

Zemní práce a základové konstrukce

• Sejmutí ornice a rozhrnutí zeminy na pozemku
• Základová betonová deska vyztužená kari sítí, ležící na základových monolitických pasech, vrchní část pasů je ze ztraceného bednění
• Hydroizolace těžkými asfaltovými pásy s ochranou proti radonu
• Podlaha a sokly zateplené XPS polystyrenem (tloušťky dle energetických tříd)

Svislé konstrukce

• Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z broušených keramických bloků (např. Porotherm) tl. 300 mm
• Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm a příčky navrženy v systému výrobce zdiva v tl. 115 a 140 mm
• Přizdívky z pórobetonových tvarovek Ytong

Vodorovné konstrukce

• Stropní konstrukce v 1. NP jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou - filigránový betonový strop
• Stropní konstrukce v 2. NP SDK podhled na ocelové konstrukci, systém Rigips
• Schodiště betonové monolitické případně stavebnicové podle systému výrobce

Střešní konstrukce

• Konstrukce krovu klasická dřevěná ze stavebního řeziva
• Krytina - betonové tašky, na rovných plochách izolace Fatrafol 810 1,5 mm v barvě
• Komín Schiedel UNI Advance tl. 160 mm
• Izolace tepelná půdního prostoru- minerální vlna Isover UNI tl. 300 mm, nebo foukaná minerální vlnou Isover

Úpravy povrchů

• Vnější povrchy – zateplovací systém, fasáda, EPS F 70 tl.120 mm, lepidlem StarContakt
• Venkovní omítka SilikonTop K2, 1,5 mm
• Vnitřní povrchy – lepící a stěrková hmota vyztužená sklovláknitou mřížkou, finální vápenocementový štuk se zrbnem 0,3 mm + malba bílá. Stěny připravené k obložení budou bez štukové omítky.
• Koupelny – keramický obklad do výšky 2000 mm
• Ve vnitřních prostorech celoplošné SDK podhledy + malba bílá

Vnější výplně otvorů

• Okna, dveře – z plastových profilů v odstínu barvy exteriéru - antrazit, bílé z interiéru, zaskleno izolač-ním trojsklem. Kombinace fixních a otvíravých křídel
• Parapety vnější – poplastované plechy v odstínu barvy exteriéru, vnitřní parapety -postformingové desky s nosem, barva bílá
• Na oknech zabudovaný překlad pro použití exteriérových žaluzii a přiveden přívod pro elektrické ovládání z interiéru tlačítkem na zdi

Vnitřní výplně otvorů

• Vnitřní dveře budou plné, CPL fólie, výplň dveří děrovaná DTD zn. Masonite, bez prahu, osazené do obložkových zárubní falcových s přiznanými panty, barva výběr z dekoru ve standardu. Kování roze-tové, kruhové rozety, bez zámku a spodní rozety vyjma koupelen, resp. WC – zde bude WC kombi-nace. Dekor podle nabídky Soupisu standardů

Skladba podlahy

• Tepelná izolace - polystyren EPS 100 tl. 150 mm ve dvou vrstvách
• Systémové desky s hliníkovou reflexní fólii pro podlahové topení
• Anhydritový potěr tl. 55 mm

Venkovní plochy/podlahy

• Zpevněné plochy v rozsahu podle PD vstup k RD a vjezd - zámková dlažba
• Kolem RD okapový chodník z vymývaného kameniva fr. 16-22 mm
• Pergola dřevěná, smrkové dřevo a nátěr - lazura hnědá

Klempířské konstrukce

• Oplechování a lemování je navrženo systémovými prvky z AL plechu barva dle oken

Malby a nátěry

• Vnitřní malby budou bílé

Zdravotechnika

• Vnitřní rozvody kanalizace podle PD
• Vnitřní rozvody vodovodu podle PD
• Napojení pračky – rohový ventil + sifon pro připojení pračky
• Napojení dřezu – 2x rohový ventil + odpad
• Napojení myčky – rohový ventil + sifon pro připojení myčky
• Předstěnové systémy Gebrit pro závěsné WC
• Vyvedený vodovod s uzávěrem s orientací na zahradu

Ústřední vytápění a ohřev vody

• Hlavní zdroj vytápění – tepelné čerpadlo včetně zásobníku na TÚV
• Otopný systém je tvořen podlahovým topením potrubí PE Rehau, Giacomini popř. jiné ve stejné kvali-tativní úrovni
• Dotykový centrální termostat
• Koupelny jsou doplněny o topný žebřík Concept 100, rovný, bílá s elektropatronou pro letní provoz

Vzduchotechnika a rekuperace

• RD bude opatřen rekuperační jednotkou centrální v technické místnosti
• Pro digestoř bude připraveno potrubí se zpětnou klapkou s prostupem přes zeď

Elektroinstalace - silnoproud

• Rozvody kabeláží CYKY,
• Koncové prvky (zásuvky, vypínače) - ABB tango, barva bílá. Pro svítidla budou nachystané pouze vývody
• V prostoru budoucí kuchyňské linky budou připraveny dle standardního rozmístění zařizovacích předmětů s možnosti úpravy dle požadavků klienta
• Součástí elektroinstalace je i instalace hromosvodu, včetně jímací soustavy
• Hlavní jistič pro jednotku je 3x25A
• V objektu bude realizována lokální distribuční soustava, ze které budou napojeny rozvody NN

Elektroinstalace - slaboproud

• Vodiče Cu, dostatečný počet zásuvek daný PD
• V zádveří bude instalována příprava pro audio/video telefon,

Oplocení/zástěna pro komunální odpad

• Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky a podhrabová deska
• Zástěna pro komunální odpad pro 2 popelnice

Zvláštní upozornění

• Kuchyňská linka včetně elektrospotřebičů a VZT dopojení digestoře (včetně digestoře) nejsou sou-částí dodávky
• Tato technická specifikace je nadřazena údajům uvedeným v legendách a popisech jednotlivých výkresů projektové dokumentace i znázornění na vizualizacích. Uvedené materiály a vybavení mohou být (např. z důvodu ukončení jejich výroby, změny sortimentu dodavatelů apod.) nahrazeny jinými se srovnatelnou kvalitou.
Jednotlivé standardy je možné v průběhu výstavby změnit při dodržení stejné jakosti a kvality, např. v zájmu optimalizace designového a architektonického řešení či v případě omezení dostupnosti na trhu (ukončení výroby).
Developer
HOSPI s.r.o. 
Chodská 11 | Břeclav 690 02 | CZ
IČ: 06758851 | DIČ: CZ 06758851
2022 ⒞  |  Grafika&web